Prezentare

Director: MIHALCEA DOINA MARIA - profesor de fizicã

Director adjunct: IONITÃ MIRELA MARIANA - profesor de matematicã

RESURSA UMANA - CILCUL PRIMAR

Clasa Pregatitoare A - Ghitescu Vasilica

Clasa Pregatitoare B - Iordache Ioana

Clasa Pregatitoare C - Dumitru Veronica Mihaela

Clasa Pregatitoare D - Avram Manuela

Clasa I A - Iordanescu-Barbalau Gabriela

Clasa I B - Bargau Crina Maria

Clasa I C - Zaharia Petrica Alexandru

Clasa I D - Olaru Elena Adriana

Clasa II A - Angelescu Viorica

Clasa II B - Bratu Emilia

Clasa II C - Dragomir Lavinia Ecaterina

Clasa a III-a A - Predescu Carmen Camelia

Clasa a III-a B - Tutulan Iulia Diana

Clasa a III-a C - Lungan Marilena Ana

Clasa a IV-a A - Bolog Geanina

Clasa a IV-a B - Purnichi Lorena Adina

Clasa a IV-a C - Stefanescu Constantina

RESURSA UMANA - CILCUL GIMNAZIAL