Prezentare

Director: MIHALCEA DOINA MARIA - profesor de fizicã

Director adjunct: IONITÃ MIRELA MARIANA - profesor de matematicã

RESURSA UMANA - CILCUL PRIMAR

Clasa Pregatitoare A - Angelescu Viorica

Clasa Pregatitoare B - Bratu Emilia

Clasa Pregatitoare C - Dragomir Lavinia Ecaterina

Clasa I A - Predescu Carmen Camelia

Clasa I B - Tutulan Iulia Diana

Clasa I C - Lungan Marilena Ana

Clasa a II-a A - Bolog Geanina

Clasa a II-a B - Purnichi Lorena Adina

Clasa a II-a C - Trandafir Cornelia

Clasa a III-a A - Ghitescu Vasilica

Clasa a III-a B - Iordache Ioana

Clasa a III-a C - Dumitru Veronica Mihaela

Clasa a III-a D - Avram Manuela

Clasa a IV-a A - Iordanescu-Barbalau Gabriela

Clasa a IV-a B - Gheorghe Mihaela Daniela

Clasa a IV-a C - Bargau Crina

Clasa a IV-a D - Zaharia Petrica Alexandru


RESURSA UMANA - CILCUL GIMNAZIAL