Prezentare

Director: TUTULAN IULIA DIANA - prof. înv. primar

Director adjunct: MIHALCEA DOINA MARIA - profesor de fizicã

TOTAL CLASE - 31 (preg-IV: 17; V-VIII: 14)

TOTAL ELEVI: 755 (preg-IV: 396; V-VIII: 359)

TOTAL CADRE DIDACTICE: 47

RESURSA UMANA - CICLUL PRIMAR

Clasa Pregatitoare A - Ghitescu Vasilica

Clasa Pregatitoare B - Iordache Ioana

Clasa Pregatitoare C - Dumitru Veronica Mihaela

Clasa Pregatitoare D - Avram Manuela

Clasa I A - Iordanescu Gabriela

Clasa I B - Bargau Crina Maria

Clasa I C - Zaharia Petrica Alexandru

Clasa I D - Olaru Elena Adriana

Clasa II A - Mocanu Viorica

Clasa II B - Bratu Emilia

Clasa II C - Dragomir Lavinia Ecaterina

Clasa a III-a A - Predescu Carmen Camelia

Clasa a III-a B - Tutulan Iulia Diana

Clasa a III-a C - Lungan Marilena Ana

Clasa a IV-a A - Bolog Geanina

Clasa a IV-a B - Purnichi Lorena Adina

Clasa a IV-a C - Pandele LuminitaRESURSA UMANA - CILCUL GIMNAZIAL