Prezentare

Director: MIHALCEA DOINA MARIA - profesor de fizicã

Director adjunct: IONITÃ MIRELA MARIANA - profesor de matematicã

RESURSA UMANA - CILCUL PRIMAR

Clasa Pregatitoare A - Iordanescu-Barbalau Gabriela

Clasa Pregatitoare B - Bargau Crina Maria

Clasa Pregatitoare C - Zaharia Petrica Alexandru

Clasa Pregatitoare D - Olaru Elena Adriana

Clasa I A - Angelescu Viorica

Clasa I B - Bratu Emilia

Clasa I C - Dragomir Lavinia Ecaterina

Clasa a II-a A - Predescu Carmen Camelia

Clasa a II-a B - Tutulan Iulia Diana

Clasa a II-a C - Lungan Marilena Ana

Clasa a III-a A - Bolog Geanina

Clasa a III-a B - Purnichi Lorena Adina

Clasa a III-a C - Stefanescu Constantina

Clasa a IV-a A - Ghitescu Vasilica

Clasa a IV-a B - Iordache Ioana

Clasa a IV-a C - Dumitru Veronica Mihaela

Clasa a IV-a D - Avram Manuela


RESURSA UMANA - CILCUL GIMNAZIAL