Inscriere clasa pregatitoare

https://fb.watch/50XXvMDypI

Etapele de înscriere:

 • ETAPA I: până pe data de 29 aprilie

 • ETAPA a II-a: 24-28 mai

Luni-Joi: 8,00-18,00

Vineri: 8,00-17,00

Acte necesare

 • Cererea – tip de înscriere

 • Fotocopia actului de identitate al parintelui

 • Fotocopia certificatului de nastere al copilului

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregatitoare, pentru copiii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv

 • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale si/sau specifice de departajare, dupa caz

 • Declaratia-tip pe proprie raspundere cu privire la veridicitatea informatiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

 • Fotocopia hotararii judecatoresti definitive din care rezultă modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului, in cazul parintilor divortati.

 • Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant, pe baza documentelor originale.

 • dosar cu sina

________________________________________________________________________________________

Criteriile specifice de departajare privind inscrierea in clasa pregatitoare:

 1. Unul din parinti sa aiba serviciul in apropierea unitatii de invatamant.

 2. Domiciliul bunicilor se afla in circumscriptia scolara, iar copilul se afla in grija lor.

 3. Copilul este inscris in gradinita care se afla in proximitatea unitatii noastre scolare.

_________________________________________________________________________________________

Parintii copiilor care implinesc 6 ani pana la 31 august 2021- inclusiv - si care doresc AMANAREA inscrierii acestuia la clasa pregatitoare, vor depune o cerere in acest sens, impreuna cu un document medical din care sa reiasa ca minorul este inapt pentru inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2021-2022. Cererea impreuna cu documentul medical se depun la registratura ISMB sau se trimit prin posta sau e-mail (clasapregatitoare@ismb.ro), incepand cu data de 29.03.2021.

Cerere amanare clasa pregatitoare